nu-even-wel_0001nu-even-wel_0001Toneelgroep Kriebels speelt

“Nu even niet” /  “Nu even wel”

Voor het komende seizoen heeft Toneelgroep Kriebels gekozen om het stuk
“Nu even niet / Nu even wel” van Maria Goos te spelen. Het is een dubbelvoorstelling over vriendschap tussen mannen en vriendschap tussen vrouwen, in het heden en in het verleden.

Nu even niet
Vier mannen, allen vijftigers, komen al sinds hun studententijd, eens per maand naar hetzelfde restaurant om daar met elkaar te eten. Trouw houden ze zich aan een niet uitgesproken afspraak: ze bevinden zich in de ‘vrouwvrije, dus zeurvrije zone’. Ze eten daar met elkaar en ze praten, over seks, over vriendschap en halen voor de zoveelste maal herinneringen op. Terug naar de tijd van toen. Ze proberen de verloren tijd van vroeger in te halen, maar is het allemaal nog rozengeur en maneschijn? Hun levenslange onverwoestbare vriendschappen blijken ook minder leuke kanten te hebben. Hun vrouwen begrijpen hen niet en misschien is dat maar goed ook. Als de mannen het maar begrijpen.

Nu even wel
In “Nu even wel” zijn het de vrouwen die elkaar tijdens een etentje in hetzelfde restaurant ontmoeten. Daar waar de mannen het over het verleden hebben, spreken de vrouwen vooral over het nu. En het nu heeft banden met het verleden. Het ene hilarische gesprek volgt op het andere, soms absurd maar altijd herkenbaar. Eén van de vier mannen is inmiddels overleden en blijkt een minnares te hebben gehad tijdens zijn huwelijk. De minnares ontmoet de drie vriendinnen, waaronder de echtgenote van de vreemdgaande man, in het restaurant. En dan blijkt dat vrouwen ander stilzwijgende afspraken hebben dan mannen. Ze gaan door tot elk conflict beslecht is en de onderste steen boven komt.

            download


Comments are closed.

Productie 2017: NU EVEN NIET / NU EVEN WEL van Maria Goos

Noteer alvast de data in uw agenda
----------------------------------------------------------------
Den Durpsherd te Berlicum:
11 maart 2017 aanvang 20.15 uur
• 12 maart 2017 aanvang 14.30 uur

----------------------------------------------------------------

De Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch
17 maart 2017 aanvang 20.15 uur


Bedgeheimen (2016)


Deelname Dickensnight Helmond Brandevoort (2016)

Deelname Dickensnight Helmond Brandevoort (2016)

Zie voor meer foto's onze fotopagina